Regulamin

Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami Regulaminu firmy Elite Stallions Poland Ltd (ES PL). Wszystkie zamówienia podlegają niniejszym postanowieniom Regulaminu, które nie mogą być zmieniane.

Elite Stallions Poland

1. Ceny, warunki oraz dostępność nasienia ogierów mogą ulegać zmianie. Klient powinien potwierdzić z Elite Stallions Poland cenę, warunki oraz dostępność nasienia wybranego ogiera bezpośrednio przed złożeniem zamówienia i zapłatą.

 

2. Zapłaty należy dokonać w całości w czasie zamawiania nasienia. Całkowita kwota może obejmować cenę nasienia lub stanówki, papierów weterynaryjnych oraz kuriera. Nasienie nie zostanie wysłane lub zainseminowane, zanim opłata nie zostanie uiszczona w całości, a w przypadku przelewu, zanim całkowita kwota nie wpłynie na konto Elite Stallions Poland. Nie pobieramy dodatkowych opłat za transakcje kartami debetowymi i transfery elektroniczne. Transakcje z użyciem kart kredytowych mogą podlegać dodatkowej opłacie, o czym klient zostanie poinformowany przed zaakceptowaniem transakcji.

 

3. Ceny są cenami brutto.

 

4. Przyjmuje się, że klient zapoznał się ze wszystkimi informacjami przekazanymi ustnie lub pisemnie przez Elite Stallions Poland. Elite Stallions Poland dokłada wszelkich starań, żeby informacje udzielane klientom były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże Elite Stallions Poland nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udzielenia błędnej informacji. Zaleca się, aby klienci weryfikowali wszystkie informacje we własnym zakresie i konsultowali wszystkie problemy ze swoim lekarzem weterynarii lub innym specjalistą.

 

5. Nasienie chłodzone i mrożone, w którego dostawie pośredniczy Elite Stallions Poland podlega warunkom określonym przez stadninę je wysyłającą. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli dawka inseminacyjna zostanie podzielona, to może obowiązywać zapłata za stanówkę za każdą ciążę. Klient powinien skonsultować się w tej sprawie z Elite Stallions Poland przed inseminacją. Kupujący nasienie mrożone powinien mieć na względzie, że większość nasienia mrożonego sprzedawana jest bez żadnych warunków czy gwarancji.

 

6. Klient musi poinformować Elite Stallions Poland, jeśli nasienie będzie użyte jako część procedury embriotransferu lub ICSI, ponieważ stadnina wysyłająca nasienie może mieć specyficzne warunki dotyczące takich przypadków.

 

7. Elite Stallions Poland nie dokonuje wymiany towarów ani nie gwarantuje zwrotu pieniędzy. Po dokonaniu zapłaty zamówienie uważa się za złożone i nie może być ono zmienione lub wycofane.

 

8. Nasienie będące w ofercie Elite Stallions Poland może chwilowo lub stale stać się niedostępne z przyczyn od nas niezależnych i bez wcześniejszego zawiadomienia. W takiej sytuacji Elite Stallions Poland będzie czynić starania, aby dostarczyć nasienie innego ogiera (o takiej samej lub mniejszej wartości oraz od tego samego dostawcy) lub zwróci zapłaconą kwotę. Jeśli w ramach opłaconej stanówki było już wcześniej dostarczone nasienie, a w bieżącym czasie jest to niemożliwe, to może zajść konieczność przepuszczenia rui u klaczy.

 

9. Odpowiedzialność za nasienie i pojemnik transportowy oraz ryzyko ich dotyczące leży

  • po stronie stadniny wysyłającej do momentu przekazania przesyłki kurierowi

  • po stronie kuriera w czasie transportu

  • po stronie adresata od chwili dostarczenia przesyłki

 

10. Elite Stallions Poland w żadnych okolicznościach nie odpowiada za straty lub koszta powstałe wskutek niedostępności nasienia lub opóźnienia w przesyłce. Dotyczy to również, lecz nie wyłącznie, kosztów weterynarza, pensjonatu czy transportu.

 

 

11. Czas dostawy nasienia zależy od stadniny wysyłającej nasienie oraz od firmy kurierskiej. Elite Stallions Poland nie odpowiada za czas dostawy. Firmy kurierskie dokładają wszelkich starań, aby dostarczyć przesyłki na określony czas, jednak nie gwarantują one tego. Tak więc, ani Elite Stallions Poland, ani firmy kurierskie nie zapewniają rekompensaty w wypadku strat lub kosztów związanych z opóźnioną dostawą nasienia. Dodatkowo klient jest nadal zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów transportu.

 

12. Elite Stallions Poland dołoży starań, aby wyjaśnić wszelkie dysputy dotyczące jakości i innych właściwości nasienia, ale odpowiedzialność za nasienie leży wyłączne po stronie stadniny wysyłającej.

 

13. Elite Stallions Poland w żadnym wypadku nie gwarantuje ciąży.

 

14. Elite Stallions Poland zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania lub unieważnienia złożonego zamówienia bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, bez względu czy nasienie zostało już dostarczone, czy nie.

 

15. W przypadku gdy Elite Stallions Poland unieważni zamówienie, całkowita suma zapłacona przez klienta zostanie mu zwrócona, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient wcześniej otrzymał jakąkolwiek ilość nasienia. Wtedy zwrócona suma zostanie pomniejszona o wartość dostarczonych dóbr.

 

16. Elite Stallions Poland w żadnym wypadku nie rekomenduje osób trzecich ani firm wspomnianych na stronie lub w informacji w inny sposób dostarczonej. Elite Stallions Poland nie ponosi odpowiedzialności za żadne ich działania.

 

17. Wszystkie transakcje są objęte prawem i regulacjami Unii Europejskiej oraz Anglii i Walii.

 

18. Elite Stallions Poland nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy klient nie może otrzymać certyfikatów krycia wybranego związku hodowlanego, bo ogier nie jest w nim uznany lub stracił licencję.

 

 

Wszystkie złożone zamówienia podlegają prawom i jurysdykcji Anglii i Walii. Elite Stallions Poland Ltd jest spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

 

Ilość firm  
Rejestracja VAT nr  
Zarejestrowane biuro

 

Przedstawiciel w Polsce

 Instytut Rozrodu i Embriotrasferu Kon i- Aleksandra Jagusiak

Mikołajewo 25a

16-503 Krasnopol

Kontakt  Aleksandra Jagusiak
Telefon  +48 515 133 441
Adres email info@elitestallions.pl, ola.jagusiak@gmail.com